چهار خصوصیت اصلی یک مدیر موفق

  چهار خصوصیت اصلی یک مدیر موفق  


اگر قصد داشته باشید سوالی تحت عنوان «ویژگی های یک مدیر موفق را شرح دهید» با دیگران مطرح کنید احتمالاً با یک لیست پنجاه آیتمی مواجه خواهید شد.
نه تنها تعداد این ویژگی ها بسیار است بلکه بسیار دیده می شود که برخی از این خصوصیات در تضاد با یکدیگر هستند. پاسخ این پرسش رابطه ی بسیار مستقیمی با سازمان، استراتژی آن، اهداف مشخص مدیر آن و همین طور تیمی که مدیریت می شود دارد.
بر این اساس، می توان با چهار ویژگی اصلی که یک مدیر موفق می بایست دارا باشد موافق بود.

1- نتیجه محور بودن
نتیجه محور بودن یکی از ویژگی های بسیار مهم یک مدیر موفق است؛ این بدان معناست که او به طور مداوم با انگیزه و پشتکار در پی دستیابی به اهداف سازمان است. داشتن روحیه ای رقابتی و مفتخر بودن برای رسیدن به این اهداف باعث می شود یک مدیر خوب و موفق، جاه طلب نیز باشد و همواره در تلاش برای بهتر کردن معیارها و استانداردها باشد.
نکته ی منفی در مورد این ویژگی: البته این ویژگی اگر به شکلی افراطی دنبال شود می تواند نقاط ضعفی هم در یک مدیر ایجاد کند. به عنوان مثال مدیری که بیش از اندازه نتیجه محور است بیش از آنکه به کار گروهی ارج بنهد و در آن درگیر باشد دچار فردگردایی میشود؛ همچنین او تمایل به نشان دادن برتری در خود دارد و ترجیح می دهد بیش از بقیه به خود تکیه کند.

2- شهامت در بیان
یک مدیر خوب می بایست دارای سطحی از شهامت بیان باشد چرا که نباید از مواجه شدن با دیگران و ابراز احساساتش بهراسد. مدیران باجرأت تأثیر بیشتری بر روی دیگران دارند. آنها همچنین در تصمیم گیری سریع تر هستند و راحت تر می توانند یک گروه را رهبری کنند.
نکته ی منفی در مورد این ویژگی: افرادی که این ویژگی را به شکل پررنگ تری دارند می توانند مستبد و لجباز باشند و بدون مشورت با دیگران و بدون فکر قبلی تصمیم گیری کنند.

3- تقسیم و تشریح مسوولیت ها: این ویژگی یکی از مهم ترین ویژگی های یک مدیر موفق است چرا که آنها می بایست قادر باشند وظایف روزانه را برای افراد تشریح کنند؛ به خصوص برای کسانی که قوه ی تحلیل ضعیفی دارند و یا پیچیده اند.
داشتن این ویژگی نه تنها باعث می شود شما مدیری تأثیرگذار و باکفایت باشید بلکه به شما کمک می کند تیمی سازنده و فعال در کنار خود داشته باشید.
نکته ی منفی در مورد این ویژگی: عملکرد افراط گرایانه با چنین خصیصه ای می تواند از شما مدیری بسیار شکاک بسازد.

4- رهبری
توانایی در هدایت کردن، تهییج کردن و رهبری در موفقیت و اجرای یک سیستم بسیار موثر است. ویژگی های بسیاری زیرمجموعه ی این ویژگی یعنی رهبری هستند که با مطالعه ی ویژگی های یک رهبر خوب می توانید به آنها دست یابید.