میکروسکوپ دیجیتال


میکروسکوپ دیجیتال مدل BW708A میکروسکوپ دیجیتال Penpix مدل Z5
 
میکروسکوپ دیجیتال
BW708A
میکروسکوپ دیجیتال
Penpix - Z5

میکروسکوپ دیجیتال ابزاری ست کمک آموزشی و آزمایشگاهی که امکان بزرگ نمایی اجسام ریز را تا 200 الی 500 برابر ارائه می دهد. این دستگاه قابلیت اتصال به کامپیوتر را داشته و در نرم افزار مربوطه می توان تصویر و فیلم گرفته شده از اجسام را ذخیره نمود.

موارد کاربرد:
میکروسکوپ دیجیتال با قدرت بزرگنمایی کم نظیر و کیفیت تصویر بسیار مطلوب می تواند در حوزه هایی نظیر مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزشی، آزمایشگاه های الکترونیک، مرمت آثار باستانی، مراکز پوست و مو، صرافی ها، جواهرفروشی ها، صنعت چاپ، نساجی، مراکز کنترل کیفیت و حتی مصارف تفریحی و آموزشی کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.